19921109 Byggetillatelse

Byggetillatelse med plantegninger. Øvrige dokumenter ligger på arkivsiden til sandnes kommune.