20190403 STAVANGER NETTAVIS

Introduksjon til Stavanger Nettavis, hva den er og hvorfor!

20141112 Kampensaken - et klart justismord

Kronikk om Kampensaken i Stavanger tingrett

20190405 Etterskrift til Kampen-saken

Etterskrift til kronikken

20190212 Sentrale punkter med oversettelse til norsk

Sentrale punkter i de rettsoppnevnte eksperters rapport på engelsk og norsk.

20190328 Ankerline-teorien

Uttalelser om ankerlineteorien, som er funnet opp av "Stavanger Aftenblad", og ikke har støtte av noen med sakkyndighet.

20190402 Sverre Nesvåg 'Ingen kan tvinges til å bli motivert'

Et balansert og saklig innspill om Siw-saken, som ble fjernet fra dataarkivet til "Stavanger Aftenblad", formodentlig fordi det var folk i avisen som ikke likte kronikken.

19850517 De franske rerttsoppnevnte eksperter om ankerlineteorien

Dette sier de franske rettsoppnevnte ekspeerter når de avviser ankerlineteorien.