20190425 Skjermbrev fra og til en stiftelse

Brev fra en stiftelse som bekrefter mottak av søknad og brev fra Foreningen Rikssamlingsstedet som bekrefter at det er denne som søker.

20190331 Endring av søknad om stiftelsesmidler

Endring i søknad om stiftelsesmidler. Søknaden vedrørende Sola Sjø er eliminert, og søknaden vedrørende Rikssamlingsstedet er begrenset til utgifter til en landskapsarkitekt for Rikssamlingsstedet.

20190331 Innmeldingsskjema

Verdens korteste innmeldingsskjema for medlemmer av Foreningen Rikssamlingsstedet

20190320 BLI MED I FORENINGEN RIKSSAMLINGSSTEDET

Brev nr. 2 til historieinteresserte borgere, med oppfordring til å møte på parkeringsplassen til Våganes Båtforening søndag 31. mars 2019 kl. 12.00 for å melde seg inn i Foreningen Rikssamlingsstedet.

20190319 Foreningen Rikssamlingsstedet, Org.nr. 922 570 493

Bekreftet registermelding for Foreningen Rikssamlingsstedet, org.nr. 922 570 493

20190319 Registreringsbekreftelse, Foreningen Rikssamlingsstedet

Bekreftelse på innsending av samordnet registermelding for Foreningen Rikssamlingsstedet.

20190319 Stiftelsesdokument, Vedtekter og Valg Foreningen Rikssamlingsstedet

Stiftelsesdokument med vedtekter og valgprotokoll for Foreningen Rikssamlingsstedet 19. mars 2019.

20190319 Brev om Foreningen Rikssamlingsstedet

Første brev til historieinteresserte borgere om Foreningen Rikssamlingsstedet