Ryfast - den såkalte fastlandsforbindelse mellom Stavanger (som de fleste oppfatter å ligge på fastlandet) og Ryfylke (som også ligger på fastlandet) blir etter planene ferdig i år 2019, til en pris av 6,9 milliarder 2012 kroner. 

Rogfast - Rogalandsdelen av fergefri veiforbindelse mellom Stavanger og Bergen er i prinsippet vedtatt, men hovedanbudet på strekningen over Boknafjorden - via Kvitsøy - ble så høyt at prosjektet i realitetener satt på vent.

Med dette kan lykken ha vært vedre enn forstanden!

Ryfast er verdens lengste og dyreste blindvei, fra et travelt bysamfunn til gammeldags bondeland, uten videreforbindelse! Det blir en teknologisk triumf, men kan bli et økonomisk åk for Rogaland fylkeskommune og deltakende kommuner.

Stavanger Næringsforening, som langt på vei har ansvaret for at Ryfast ble valgt og at Høgsfjordrøret ble vraket, og som lovet å bidra med 30 millioner kroner (hvilket er krystallklart uttrykt i alle offentlige dokumenter, og fortsatt står på hjemmesiden til Statens Vegvesen) hevdet i 2014 at de aldri hadde lovet mer enn å prøve å samle inn penger. Resultsatet av innsamlingen var så dårlig at Næingsforeningen trakk seg fra sitt løfte. Om Staten har akseptert dette eller holder Næringsforeningen ansvarlig for det som ble lovet, er noe uklart!

20200109 Blindveien Ryfast og gjennomfartsveien Rogfast

Leserbrev til Rosenkilden (organet til Næringsforeningen), Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis og NRK Rogaland om jeremiaden i Rosenkilden om forsinkelsen av Rogfast, en "blessing in disguise"

20191210 Ryfast - 80 kroner å spare

En av flere artikler om hvordan man kan gjøre Ryfastpasseringer billigere. Stavanger kommunes garantiansvar er inntil 2,33 milliarder kroner. Fylkeskommunens ansvar blir vel da 5,4 milliarder.

20190712 Stans Rogfast mens det enda kan skje

Leserbrev som ble sendt til Aftenbladet, men ikke inntatt der, men i Anlegg og Transport.

20170418 Ryfastinnlegg

Mitt Ryfastinnlegg 20170413 (nedenfor) ble for langt. Stavanger Aftelblad har lovet å vurdere et kortere innlegg. Det blir i så fall dette.

20170413 Ryfast

Mitt siste leserbrev med en kort oppsummering av status, slik den påstås å være. Jeg legger til grunn at Ryfast blir gjennomført, men også at den blir et økonomisk åk for fylket og kommunene.

20170418 Tragedien Ryfast

Her er et par e-post-svar som jeg har fått fra toneangivende politikere som har mottatt mitt leserbrev av 20170413. Godt å vite at jeg ikke er alene! (Mange har også takket høflig!)

20170403 Aftenposten bratte tunneler

Artikkel i Aftenposten som bl.a. viser til at Oslofjordtunnelen ved Drøbak i følge Vegvesenet må stenges hver annen dag, i mange tilfelle flere ganger om dagen.

20140915 Ryfast - Næringsforeningens ansvar

Stavanger Aftenblad skrev på lederplass 20140909 at næringslivet i Rogaland ikke klarte å samle inn 30 millioner kroner. I et leserbrev 6 dager etter påviser jeg Stavanger Næringsforening har ansvaret