VIL STAVANGER OG ROGALAND OVERLEVE RYFAST OG ROGFAST?

Ryfast - den såkalte fastlandsforbindelse mellom Stavanger (som de fleste oppfatter å ligge på fastlandet) og Ryfylke (som også ligger på fastlandet) ble nesten ferdig i år 2019, til en pris av 6,9 milliarder 2012 kroner. Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune har påtatt seg selvskyldnergarantier for bompengeinntekter på henholdsvis 5,4 og 2,3 milliarder kroner, et faktum som den lokale presse sjelden eller aldri nevner. Det 1400 meter lange Høgsfjordrøret ville vært nesten nedbetalt nå hvis det var blitt valgt i år 2010. 

Rogfast - Rogalandsdelen av fergefri veiforbindelse mellom Stavanger og Bergen er i prinsippet vedtatt, med selvskyldnerkausjon fra Rogaland fylkeskommune på 13,8 milliardr kroner. Hovedanbudet på strekningen over Boknafjorden - via Kvitsøy - ble så høyt at prosjektet i realitetener satt på vent. Det er det ikke alle som liker.

Med dette kan lykken ha vært bedre enn forstanden!

Ryfast er verdens lengste og dyreste blindvei, fra et travelt bysamfunn til gammeldags bondeland, uten videreforbindelse! Det blir en teknologisk triumf, men kan bli et økonomisk åk for Rogaland fylkeskommune og deltakende kommuner.

Stavanger Næringsforening, som langt på vei har ansvaret for at Ryfast ble valgt og at Høgsfjordrøret ble vraket, og som lovet å bidra med 30 millioner kroner (hvilket er krystallklart uttrykt i alle offentlige dokumenter, og fortsatt står på hjemmesiden til Statens Vegvesen) hevdet i 2014 at de aldri hadde lovet mer enn å prøve å samle inn penger. Resultsatet av innsamlingen var så dårlig at Næingsforeningen trakk seg fra sitt løfte. Om Staten har akseptert dette eller holder Næringsforeningen ansvarlig for det som ble lovet, er noe uklart!

20200916 Aftenbladet Stavangers økonomiske situasjon

Oppslag av lederskribenten i Stavanger Aftenblad"om Stavangers økonomiske stilling etter Rogfast og de grep som må gjøres for å bringe budsjettet i balanse.

20200806 BOMPENGETAPET KUNNE VÆRT HALVERT

Leserbrev til Aftenbladet, Rogalands Avis og NRK Rogaland som dokumenterer at det er Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune som må ta bompengetapet I Ryfast, som lett kunne vært halvert.

20200524 Ryfast og Rogfast - 3

Historien om Ryfast er hvordan rene amatører klare å lede de som har ansvaret i en helt annen retning enn enn det faglig skjønn burde tilsi, og at det nå ikke også bør skje med Rogfast.

20200521 Er Ryfast det største mistak i historien for Stavanger og RogaL

Leserbrev med en slags oppsummering til Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis og NRK Rogaland om situasjonen vi er i når det gjelder Ryfast og Rogfast, som konkurrerer om å være/bli de største mistak.

20200521 Rennfast og Rogfast

Rennfast stengte 89 ganger i år 2019, skriver Aftenbladet. Men hvordan blir det hvis trafikken stanser i avisens hjertebarn, Ryfast? Leserbrev til Aftenbladet.

20200521 Rogfast - et livsfarlig prosjekt

Teksten basert på en kronikk i "Rogalands Avis" 20. mai 2020, med ubetydelig omredigering. "Stavanger Aftenblad" ville ikke innta et noe kortere leserbrev uken før.

20200109 Blindveien Ryfast og gjennomfartsveien Rogfast

Leserbrev til Rosenkilden (organet til Næringsforeningen), Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis og NRK Rogaland om jeremiaden i Rosenkilden om forsinkelsen av Rogfast, en "blessing in disguise"

20191220 RYFAST OG ROGFAST - 2

Jeg advarte om konsekvensene av Ryfast alt i 2019. Rogfast vil bare legge sted til byrden med foreldet teknologi, og bør vente til man kan lage en rørbro fra Mortevika til Arsvågen.

20191220 RYFAST OG ROGFAST - 1

Nå er det kanskje ufint å minne om at Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune kan bli satt under statlig administrasjon på grunn av selvskyldnergarantier for Ryfast. Jeg advarte om det i 2019!

20191210 Ryfast - 80 kroner å spare

En av flere artikler om hvordan man kan gjøre Ryfastpasseringer billigere. Stavanger kommunes garantiansvar er inntil 2,33 milliarder kroner. Fylkeskommunens ansvar blir vel da 5,4 milliarder.

20190712 Stans Rogfast mens det enda kan skje

Leserbrev som ble sendt til Aftenbladet, men ikke inntatt der, men i Anlegg og Transport.

20170418 Ryfastinnlegg

Mitt Ryfastinnlegg 20170413 (nedenfor) ble for langt. Stavanger Aftelblad har lovet å vurdere et kortere innlegg. Det blir i så fall dette.

20170413 Ryfast

Mitt siste leserbrev med en kort oppsummering av status, slik den påstås å være. Jeg legger til grunn at Ryfast blir gjennomført, men også at den blir et økonomisk åk for fylket og kommunene.

20170418 Tragedien Ryfast

Her er et par e-post-svar som jeg har fått fra toneangivende politikere som har mottatt mitt leserbrev av 20170413. Godt å vite at jeg ikke er alene! (Mange har også takket høflig!)

20170403 Aftenposten bratte tunneler

Artikkel i Aftenposten som bl.a. viser til at Oslofjordtunnelen ved Drøbak i følge Vegvesenet må stenges hver annen dag, i mange tilfelle flere ganger om dagen.

20140915 Ryfast - Næringsforeningens ansvar

Stavanger Aftenblad skrev på lederplass 20140909 at næringslivet i Rogaland ikke klarte å samle inn 30 millioner kroner. I et leserbrev 6 dager etter påviser jeg Stavanger Næringsforening har ansvaret

2014 Thea Merete Vesterås - Masteroppgave

Masteroppgave med detaljer om prosessen som førte fra Høgsfjordrøret til Ryfast, https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40402/Vesteraas---Master.pdf?sequence=1&isAllowed=y