20050826 Eva Joly om skjult offentlig korrupsjon i Norge

20171006 Bynavnet Stavanger

20201120 Staven i bynavnet

20201123 Valbergtårnet kan gi svar

19460416 Nye reduksjonstabeller (Andreas Mitsem)

20190824 Brev til Schibstedredaktører om ALK-ulykken

20190604 SA Fikk utsatt 4-års kontrollen

20190501 Brev til Erna Solberg

20161104 Håkon Lavik

Leserbrev fra Håkon Lavik om Det Norske vVeritas

20181206 Melding fra sekretariatet i PFU

Kort melding fra sekretariatet i PFU. Klage over påståtte usannheter i pressen ("Fake news") er ikke noe PFU vil behandle

20190117 Svar på henvendelse om Alexander L. Kielland-ulykken

Svar fra JD på min henvendelse til Erna Solberg m.fl. JD oppfatter henvendelsen som en anmodning om at JD skal behandle spørsmålet om gjenopptagelse av etterforskningen. JD har ingen slike planer.

20181126 Svar fra PFU

Svar fra Pressens Faglige Utvalg. Når en løgn er presentert i en avis, løper fristen for å påpeke det i klage til PFU fra publiseringen, også om løgnen er gjentatt for få dager siden, osv. osv.

20181126 Brev til PFU

Brev til PFU som svar på 20181126 der PFU legger saken til side som foreldet, og etablerer en foreldelsesregel om "fake news" når de gjentas'. Det er PFU som bør fastsette etiske regler, og ikke jeg!

20181202 Oppfølging av klage til PFU

Oppfølging av klage til PFU som presiserer at PFU bør følge opp saken, bl.a. på grunn av nye oppslag i "Stavanger Aftenblad" med "fake news", innholdet i WWW, osv.

20161029 Schibstedpressen

Schibsted-pressens massive oppslag 29. oktober 2016 med "fake news" om årsaken til ALK-ulykken, om rapporten fra de franske rettsoppevnte eksperter m.m

20181202 ALK-ulykken - sentrale dokumenter

Oversikt over sentrale dokumenter når det gjelder ALK-ulykken, og utdrag fra de rettsoppnevnte franske eksperters avvisning av fortøningsteorien.

20181202 Wikipedia og ALK-ulykken

Kort referat av dagens opplysninger på Wikipedia, som avviser fortøyningsteorien (og dokumenterer at usannhetene i Schibstedpressen ikke har påvirket den allmenne oppfatning.

20181201 Oppslag i Stavanger Aftenblad

Oppslag i "Stavanger Aftenblad" som for minst 3dje gang gjentar "fake news" om årsaken til ALK-ulykken.

20181120 Aftenbladet, Rapportene spriker

Artikkel i "Stavanger Aftenblad" som gjentar "fake news"; in casu påstanden om at det er forskjell mellom den norske ALK-kommisjonens rapport og rapporten fra franske rettsoppnevnte eksperter

20181113 Lederartikkel i 'Aftenposten'

Lederartikkel i "Aftenposten" som presiserer at hvis noen sier noe usant, bør det straks beriktiges, og understreker at dette følger av Pressens Faglige Regler (i alle fall for andre enn Aftenposten)