20210820 Svar fra Stiftrelsen Preikestolen

Svar fra Helge Kjellevold i Stiftelsen Preikestrolen om mulig gondolbane fra Eiane til Rygertoppen. Neppe aktuelt.

20210717 Brev til Stiftelsen Preikestolen

Brev til daglig leder Helge Kjellevold i Lysefjorden i Lysefjorden Utvikling AS og Stiftelsen Preikestolen om mulig gondolbane fra Eiane til Rygertoppen.

20210716 Stavanger Gondolbane til alle hoteller og muséer

Oppslag i Aftenbladet 16. juli 2021 om hvor vanskelig det er å komme fra Stavanger til Solastranden, og hvordan problemet kan løses med forlengelse av gondolbanen fra Stavanger til Sola

20210716 Ikke lett å ta bussen til Solastranden

Oppslag i Aftenbladet 16. juli 2021 om hvor vanskelig det er å komme fra Stavanger til Solastranden.

20180324 Stavanger Gondolbane

Foreløpig prosjektbeskrivelse, med grunnleggende beregninger (anslag). Hensikten er først og fremst å sikre at gondolbane-alternativet ikke blir glemt når saken utredes!

20171115 HVORFOR IKKE TENKE NYTT OM ULLANDHAUG M.M.

e-post til Peder Ås og andre lokalpolitikere med oppfordring til å tenke nytt og parkering og veier på Ullandhaug

20171023 KAN MAN IKKE FÅ DET MAN LIKER

Kan man ikke få det man liker, må man prøve å like det man kan få! Det gjelder også Gondolbane i forhold til bussvei og bybane.

20171022 Brev med invitasjon til å bli med en tur

I dette brevet blir leseren (du) invitert til å ta en tur med Stavanger Gondolbane slik den kan bli. Gå ombord!

Stavanger Gondolbane

Regjeringens beslutning om å utvikle SUS med et stort nytt sykehus på Ullandhaug, som nabo til Universitetet i Stavanger UIS, skaper enorme kommunikasjonsutfordringer. De kan enklest løses med en gondolbane fra Stavanger sentrum (f.eks. fra øverste etasje i Byterminalen) til Ullandhaug, og videre til Stavanger Lufthavn Sola. Gondolbanen kan gå i rett linje, høyt over hus og annen trafikk, med stasjoner for av- og påstigning ved Stavanger -forum og Indraberget. Inngrep i boligområder og områder for dyrking og rekreasjon blir minimale. Tiden fra Byterminalen til Ullandhaug blir 10 minutter, og til Stavanger Lufthavn Sola 23 minutter. Tilsvarende for banen blir henholdsvis 13 minutter og 30 minutter.

Fordeler med gondolbaner:

  1. Lydløs og forurensningsfri
  2. Laveste skaderisiko av alle transportmetoder
  3. Går i rett linje! Vesentlig raskere enn en bane med svinger!
  4. Størst kapasitet - antall gondoler reguleres til enhver tid etter behovet ved at nye gondoler kobles på eller tas av! Alt som heter ventetid blir eliminert!
  5. Minst påvirkning på miljøet (minimal nedbygging av privat eiendom og arealer for dyrking og rekreasjon)
  6. Vesentlig mindre anleggsomkostninger enn for vei og bane
  7. Vesentlig mindre driftsutgifter enn for vei og bane

 

Ulemper med gondolbaner:

  1. Noe mer værutsatt (høy vind) enn vei og bane

Ulempen bør tallfestes, men ikke overdrives! For en gongolbane med start- og endestasjon på en bussterminal vil "buss for gondol" være et praktisk og greitt alternativ når og hvis gondolbanen må stenges.