20190508 Strandveien over gnr 14 bnr. 144 (Flyfoto 1960)

Flyfoto fra 1960 viser Gauselstraen som en snorrett linje over gnr. 14 bnr. 144, eid av Second Generation Incom AS (eid av Olaf L. Ellingsen, som nok er flinkere til å tjene penger enn å stave!)

20190428 Gauselstraen har alltid gått i fjæra

Utkast til leserbrev til Aftenbladet som svar til Stig Rune Reese. Det er ikke inntatt. Redaktørfamilien Thomsen eier flere eiendommer i Gauselstraen og sørger for at slikt ikke blir trykket!

20190427 Den tursti som ikke rammer deg selv

Leserbrev fra Stig Rune Reese, som ikke kan forstå hvorfor denne tursti "på død og liv skal tvinges ned i fjæra". Han er åpenbart ikke klar over at det har gått en vei her i alle år!

20160608 Sorenskriver Christian Fr. Wyller

Leserbrev der pensjonert sorenskriver og lærebokforfatter Christian Fr. Wyller redegjør for sin og familiens intime kjennskap til Gauselstraen, og bekrefter at det alltid har vært vei her!

20160519 Gauselstraen

En leserbrevskribent påstår at jeg tar feil når jeg påstår at det har vært en vei i Gauselvågen "så lenge folk kan huske".

20141210 To forslag til Stavanger Turistforening

20111027 Blir ekspropriasjonen begrenset

Leserbrev der jeg uttrykker en viss bekymring for hva Stavanger kommune holder på med, og om en ekspropriasjon ikke vil gjelde retten til Gauselstraen slik alle har kjent den i alle år!

20110201 Ingen gunn til begeistring

Leserbrev som beklager vedtaket i Stavanger Høyre om støtte til turveier langs sjøen. Vedtaket oppfattes som første steg på veien til trelldom!

20110127 Solid nederlag for turveimotstanderne

Referat fra Stavanger Høyres årsmøte 26. januar 2011 der begge sider hadde mobilisert kraftig, men der turveitilhengerne fikk en overlegen seier. Blant de som nå støttet turvei var Bergesen-familien.

20100920 Lærdal-godset, gnr. 14 bnr. 140.

Leserbrev som viser at viktige og store eiendommer, bl.a. Lærdal-godset, er beskrevet slik at fjæra ikke er uttrykkelig unntatt fra beskrivelsen i grunnboken.

20100525 Ingen tvil om vært gamle rettigheter

Kronikk om Gauselstraen, som først ble inntatt i "Stavanger Aftenblad" når fagbladet Journalisten på min oppfordring stilte spørsmål om grunnlaget for å nekte den inntatt!

20080423 Uro i Turistforeningen

Mangeårig formann, Hanne Thomsen (redaktør i Aftenbladet og grunneier i Gauselvågen) trakk seg etter at en tidligere formann advarte mot å velge en formann som ikke ville ha turvei i Gauselvågen.