Mitsem-blogg er organet for Tenketank Randaberg Pål Mitsem.

Mobiltelefon: 0047 9009 8158. Skjermbrevadresse: mitsem@mitsem.no

Målsettingen er å stimulere offentlig debatt og utvikling med nye idéer til samfunnets beste. Tenketanken er i prinsippet åpen for alle som kan bidra med idéer, eller oppfølging av disse.

Ambisjonen for de kapitler som bloggen er inndelt i, at alle dokumenter skal ligge i datorekkefølge, etter dato i det eneste logiske system (som jeg anbefaler alle å bruke): med 4 siffer for året, 2 siffer for måneden og 2 siffer for dagen (slik at dette er skrevet 20200114). De nyeste dokumenter prøver jeg å plassere øverst (og de eldste til slutt). 

Hovedtema pr. januar 2020 er:

Turistforeningen (midlertidig side til mai 2020)

Rikssamlingsstedet - Ytraberget, stedet for Rikssamlingen i år 872

Foreningen Rikssamlingsstedet

Prekestolen Gondolbane. Største turistattraksjon i Norge!

Stavanger Gondolbane  Byterminalen-Ullandhaug-Sola

Hyttå på Bersagel - salgspresentasjon 

ALK-ulykken  Den største industriulykken i Norge

PFU - Korrespondanse med PFU om "Fake News" om ALK-ulykken

Marin arkeologi  Ny teknologi for å avdekke historien

Den nye oljå  Turistnæringen i Stavangerområdet

Den gamle oljå  Den viktigste industri i Norge

Ryfast  Verdens lengste og dyreste blindvei 

Gauselstraen  Allmennheten har eldgammel veirett

Nisselandet Norge.  Er Det norske karverket i utakt med utviklingen?

ALK-ulykken  Den største industriulykken i Norge

Lokal debatt  Avisinnlegg som er sendt og annet

Rettsoppgjøret

 Sangen (tekst og lydfil) og noe om kloakkrenseanlegg.

 

Biografi 

Sanger