20190725 Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

Noen mener at verdien av en eiendom avhenger av beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Noen ord om beliggenheten til "Hytta på Bersagel".

20190723 Brev til hyttenaboer

Brev til hyttenaboer med varsel om brev av 22. juli 2019 til Sandnes kommune v/rådmannen med anmodning om at kommunen frafaller mulig tilbakekallelse av tillatelse til Biovac minirenseanlegg.

20190722 Brev til Sandnes kommune v. rådmannen

Brev til Sandnes kommune med anmodning om at forbehold om å trekke tilbake dispensasjon til privat renseanlegg blir slettet, med bred redegjørelse for omstendighetene i saken.

20190215-2015 Hovedplan vann- og avløp Sandnes

Gjeldende hovedplan for vann- og avløp i Sandnes, som viser at miljøtilstanden i Høgsfjorden der avløp fra renset gråvann fra Lauvik er svært god, i motsetning til f.eks. området innenfor Ådnøy.

20180122-23 Aftenbladet om V&A i Sandnes

Oppslag i "Stavanger Aftenblad" Sandnes om vann og avløp for hytter i Sandnes, med opplysninger om det kommunale avslammingsanlegget i Lauvåsvågen, m.m.

20180227 Hyttene ved Lauvik

Kart som viser hyttene ved Lauvik, med gatenummer (til Storasundveien, 4308 SANDNES), samt grunnboksnummer.

20180220 Veibeskrivelse fra Stavanger til hytta

Kart og veibeskrivelse til hytta på Bersagel fra Stavanger. Tripteller ved ankomst 39,1 km (38.1 km til bommen).

20181002 Familiehytte kommer for salg på Bersagel

20190823 Eiendomsmeglerbrev

Uferdig utkast til brev til eiendomsmeglere med noen bilder av hytta som kommer for salg, osv.

SA 20180122 - 20180302 VA I SANDNES

Artikkelserie i Aftenbladet om VA løsning for hytter i Sandnes. Ordfører Stanley Wirak er krystallklar på at hytteeiere må kunne lage private VA løsninger dersom fellesanlegg koster opp mot 300.000 kr

201700927 Wallax

Tilbud fra Wallax AS, med henvisning til tilbud gitt i 2004 (den gang basert på en liten kvern ved hytte og bruk av gråvannsledning, med ekstra klaringskum før utløp i Høgsfjorden

20180306 Vedlegg til brev om renseanlegg

20130311 Tillatelse til Biovac

88/290 Tillatelse til installasjon av vannklosett og utslipp av svartvann fra hytte

20140208 Renovasjonsforskrift, Sandnes kommune

Gjeldende renovasjonsforskrift, Sandnes kommune. Innhentet fra Lovdata.

20101116 Retningslinjer for vann og avløpsanlegg

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune

20070228 Fylkesmannens avgjørelse i terrassesaken

20091217 Forurensningsforskrift for Jærregionen

19650618 Sameigelova

20000614 Hustavle

Advokatfirma Mitsems hustavle ga råd om hvordan legfolk skal unngå rettstvister, og råd om hvordan de skal forholde seg hvis en rettstvist blir uunngåelig.

Hyttå på Bersagel i Aslaug Tønnesens uforlignelige fremføring

Bersagel Vel har tillatt seg å legge sangen av Ajax, fremført av Aslaug Tønnesen, inn på sin hjemmeside. Jeg har tillatt meg å henge meg på!

Hyttå på Bersagel av Ajax

Her er teksten til sangen "Hyttå på Bersagel" av Ajax, med melodi etter Rocco Granata "Marina, Marina!". Også vår hytte ligger på en haug ved Bersagel

Hyttå på Bersagel

Noteark med tekst

Felles strand og brygge

Et blikk på den felles strand og brygge for hytteområdet som "hyttå på Bersagel" er del av. Naustet og den lille bryggen foran naustet hører til en av hyttene.

Felles kai og flytebrygge

Felles kai brukes for soling og avslapping, og fest. Alle hytteeiere har egen båtplass ved flytebryggen.

Kloakkavfallsanlegg for Olatangen-feltet

Tidlig på 2000-årstallet tok jeg flere initiativ for å finne frem til en løsning for å få WC på Olatangen-feltet. Jeg kom lengst med firmaet Wallax, som ga tilbud om en løsning som besto av en klaringskum ved siden av kummen for gråvannet, og en kvern for oppmaling av toalettavfall for hver hytte. Omkostningen var i størrelsesordenen kr. 25.000,- pr. hytte. Sandnes kommune ville godkjenne anlegget!

Utrolig nok ble initiativet mottatt med skepsis og direkte motstand fra andre hytteeiere på Olatangen-feltet. Et argument var at man skulle vente å se om det ble et nytt hyttanlegg på oversiden av Olatangen-feltet, på nabogården til Ola Tangen.

Det var de negative holdninger jeg ble møtt med, og min prioritering av å få et skikkelig WC på hytta som gjorde at jeg for etpar år siden fikk installert et såkalt  Biovac-anlegg for vår egen hytte. Det ble godkjent av kommunen, uten forbehold. Situasjonen for vår hytte er at vi har godkjent vanntilførsel fra egen dypvannsbrønn og godkjent kloakkrenseanlegg. Vi har ikke blitt invitert til møter om kommunevann eller kommunal kloakk. Vi har oppfattet det som en bekreftelse på at det ikke i noe fall angår vår hytte. Nabohytten ble invitert til å bruke det samme anlegget, men takket nei til dette.

Biovac-anlegget var et ikke ubetydelig anlegg og kostet en arm og et bein, men var verdt det!

Biovac-tanken ved siden av hytten. Utrolig å tenke seg at vi skulle få den ned i grunnen på vår lille hyttetomt, men det gikk det også.

T.S.'en klarer seg meste. Her heises Biovac-tanken ned i hullet som var laget i hjørnet av vår tomt. I dag er det bare lokket som kan sees over gressplenen.

Lokket av Biovac-tanken etter nedsenking!