20190722 Brev til Sandnes kommune v. rådmannen

Biografiske opplysninger

Foto: Axel Helgeland Leversen

Fullt navn:  Pål Mitsem

Født 13. mars 1942 i Oslo. Far: Sverre Mitsem, 1907-2004, sjefredaktør i Tønsbergs Blad (1954-77). Mor: Alfhild Helene Mitsem, 1915-1998, lærer/spesiallærer (1964-1980).

Examen artium, Tønsberg gymnas, 1960

Juridisk embetseksamen: Universitetet i Oslo, 1967 (Rt. 1967 s. 866, KfL 2:43)

Advokatbevilling: 18. november 1969  Møterett for Høyesterett/h.r.advokat: 20. august 1983

Fast forsvarer: Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett: 1985-2009

Statsautorisert translatør, engelsk: 1. oktober 1979

Honorær konsul for Nederland: 1984-2015

Studier etter juridisk embetseksamen: LSE (London School of Economics), 1967-68. IFP (L’Institut Français du Pétrole) 1971, SMU (Southern Methodist University, Dallas), 1971-72

Yrkeserfaring: Redaksjonssekretær, Farmand, 1960-61. Journalist, Aftenposten, 1963. Journalist/stortingsmedarbeider, Norges Handels- og Sjøfartstidende, 1964-1967. Medlem Stortingets presselosje 1965-1967. Dommer­fullmektig, Larvik, 1968-69. Advokatfullmektig, h.r.advokat Karl Styren, Tønsberg, 1970, Norsk Hydro, 1971-72. Rådgiver/advokat, Phillips Petroleum Company Europe-Africa 1972-1974, Phillips Petroleum Company Norway 1974-1979.

Privat praksis som advokat/høyesterettsadvokat og translatør: 1979-2013.

Bøker: Hva du bør vite når du får barn, 1969. Hva du bør vite når du gifter deg, 1969. Sannheten om Alexander L. Kielland-ulykken, 1987 (mitsem-blogg.com), Midlertidig forføyning i norsk rett, 1991, Avtaleloven § 36 i rettspraksis, 1991, Datalærebok for kontoret, 1991.

Fagaartikler: Rett og urett i kirken, L&R 1980/209, Kjennelse om fratreden i saker om oppsigelse og avskjed, L&R, 1980/333, Statsdeltakelsesavtaler i norsk petroleumsvirksomhet, 1984, Marius, Legeerklæringer og vitneplikt, L&R 1987/500, Styrets og daglig leders erstatningsansvar, Revisjon og Regnskap, 1990/148, Erstatning for skatteulempen, L&R 1990/259, Skatt og erstatning, L&R 1990/401, Styrets og daglig leders erstatningsansvar når selskapet går konkurs, L&R 1990/443, Dom i sivile saker i løpet av 6 måneder, L&R 1990/505, Ménerstatningen, L&R 1990/505, Luganokonvensjonen – noen bemerkninger fra et språklig synspunkt, L&R 1994/38, Sakkyndig bevis i Nakkeslengsaker, L&R 2003/490, Kriteriene i Quebec Task Force for nakkeslengskader, L&R 2003/538, En rettsskandale – og rettingsarbeidet, L&R 2004/175, Mandat for medisinsk sakkyndige, L&R 2004/264.