"Alexander L. Kielland"-ulykken 27. mars 1980 var den største industriulykken i norsk historie, og en av de største ulykker overhodet.

Årsaken til ulykken var kort og godt at rederiet ikke fulgte den driftsmanual som var etablert ved byggingen, og som alle parter den gang var enige om. Inspeksjonen av de stålelementer som brast og forårsaket ulykken ble utsatt da de etter planen skulle vært foretatt, stikk i strid med krav fra kapteinen og maskinsjefen. Spørsmålet om betaling for riggen for de dager inspeksjonen ville ta ble viktigere for operatørselskap og rederi enn mannskapets sikkerhet.

Ulykken var ikke bare den største industriulykken i Norge, men også den største skandale i form av mangelfull etterforskning, også da manglene ble konstatert ved bevisopptak i Stavanger byrett i 1983. Statsadvokaten sa da at ulykken skulle etterforskes videre, men det skjedde aldri!

Den norske kommisjonsrapporten er tilgjengelig under: 

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007062804027

Oversettelsen til engelsk er tilgjengelig under:

 

Den franske undersøkelseskommisjon (4 eksperter oppnevnt av Tribunal de Commerce i Paris er tilgjengelig på engelsk under:

 https://filer.arkivverket.no/65f78a8f-225d-45b5-8de8-1457a687f707

 Vedlegg er tilgjengelig under

https://filer.arkivverket.no/0b14ba3e-4e72-494d-b353-9e6f1376d20e

Den nrske undersøkelseskommisjonens rapport, NOUn 1981:11, er tilgjengelig som vedlegg til en stortingsmelding om ulykken:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1981-82&paid=3&wid=e&psid=DIVL301

 

 

 

20191029 Leserbrev til Aftenbladet

Leserbrev til Aftenbladet som retter feil i tidligere leserbrev (20191028 som ikke ble innrykket), når det gjelder lengden av sprekken i sveisesømmen som ga etter i ulykken (minst 70 mm og ikke 9 cm)

20190930 ALK-ulykken

Brev/leserbrev til Schibsted-pressen om ALK-ulykken og uskjønnsomme påstander og løgn i Schibsted-pressen om den mest alvorlige arbeidsulykke i Norge gjennom tidene.

20190926 ALK-ULYKKEN

Leserbrev til "Stavanger Aftenblad" samme dag som avisen inviterte til debattmøte om saken. Leserbrevet ble aldri inntatt, og det er aldri gitt noe referat fra debattmøtet (jeg lå selv på SUS!)

20190824 SA ALK-ulykken kunne vært unngått

Oppslag i "Stavanger Aftenblad" som dokumenterer at Schibsted-pressen har vært på helt gal kurs når det gjelder årsaken til ALK-ulykken med påstanden om at feil ved fortøyningen, osv.

20161028 Stavanger Aftenblad ALK-oppslag

Et større oppslag om ALK-ulykken der Nils Gunnar Gundersen redegjør for ankerlineteorien, og der denne tilbakevises av Det norske Veritas.

20190726 Brev til Riksrevisjonen

Redegjørelse for dokumenter Riksrevisjonen må innhente i saken.

20190716 ALK-GRANSKNINGEN

Brev til Riksrevisjonen med henvisning til "19860531 Klage til Riksadvokaten.pdf", som finnes lenger ned på datoplass, med begrunnelse for klagen på mangelfull saksbehandling i 1986.

20190708 Skjermbrev til Riksrevisjonen

Skjermbrev til Riksrevisjonen som kanskje rette vedkommende for vurdering av gjenopptakelse av etterforskningen av ALK-ulykken og tilveiebringelse av en oversettelse til norsk av den franske rapport.

20190707 Brev til Stortingets Kontrollkomité

Skjermbrev til Stortingets Kontrollkomité m.fl. om behovet for ny gransking av ALK-ulykken. Jeg fikk svar om at saken ligger hos Riksrevisjonen.

20190704 Skjermbrev til Erna Solberg om ALK

Ny henvendelse til Erna Solberg om oversettelse av rapporten til de franske rettsoppnevnte eksperter til norsk, og påvisning av usannheter i norsk presse om inneholder i den franske ALK ekspertrapport

20190701 Svar fra JD

Svar fra Justisdepartementet på anmodningen om oversettelse til norsk av rapporten fra de franske rettsoppnevnte sakkyndige

20190522 Feil i ALK-oversettelsen

Observerte feil i oversettelsen av rapporten til de rettsoppnevnte eksperter. Bare petitesser, men det kan jo være andre feil også.

20190212 ALK - KRAV OM NY ETTERFORSKNING

Begrunnet krav om ny etterforskning av ALK-ulykken

20190501 Brev til Erna Solberg

Brev til Erna Solberg med oppfordring til å få en autorisert oversettelse til norsk ev rapporten fra de franske rettsoppnevnte eksperters rapport til handelsretten i Paris.

20190209 ALK og DnV

De franske rettsoppnevnte eksperter er meget kritiske i sin omtale av DnV. Dette er hva de sier i sin rapport til Tribunal de Commerce i Paris.

20190208 Skjermbrev til politimester Hans Vik

Brev til politimesteren i Sør-Rogaland med anmodning om avhør av rederisjef Bente Synnøve Jonassen Linkjenda, Farmovn. 474, 4520 Lindesnes, m.m.

20190117 Svar på Henvendelse til Erna Solberg

Svar fra JD på henvendelse til Erna Solberg m.fl. JD oppfatter henvendelsen som en anmodning om at JD skal behandle spørsmålet om gjenopptagelse av etterforskningen. JD har ingen planer om det!

20181208 Brev til Erna Solberg m.fl.

Brev til Erna Solberg m.fl. om usannheter i Schibsted-pressen om denn største industriulykke/arbeidsulykke i Norge.

20180820 Brev til Schibsted-redaktører

Mitt foreløpig siste forsøk på å få Schibsted-pressen til å grave litt dypere og korrigere pølsevevet i reportasjene av 29. oktober 2016.

20180703 SKJERMBREV TIL SCHIBSTED-REDAKTØRER

Ett av mine mange forsøk på å få Schibsted-pressen til å grave litt dypere og korrigere pølsevevet i reportasjene av 29. oktober 2016.

20180427 Utlåtande om förankringskrafterna kan ha

Sakkyndig uttalelse fra Professor Emeritus Lars Bergdahl, Göteborgs hydrodynamik, som konstaterer at "Det er helt osannolikt" at måten ALK var forankret på kan være årsak til ulykken.

20180427 Korrepondanse med Lars Bergdahl

Korrespondansen med Lars Bergdahl som førte til den sakkyndige uttalelsen fra ham.

20170206 Svar fra Riksadvokaten

Riksadvokatens svar på henvendelser om etterforskningen av ALK-ulykken.

20161116 ALK Bokanmeldelse

Anmeldelse av boken "'Alexander L. Kielland'-ulykken. Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene

20161115 Brev til Riksadvokaten og Statsadvokatene i Rogaland

Jeg tar her til orde for gjenopptakelse av etterforskningen av ALK-ulykken for å sikre udiskutable forklaringer fra folk som ennå lever.

20161113 Skjermbrev til og fra Kåre Willoch, til Stortinget, osv.

Skjermbrev til Kåre Willoch (med svar) og til Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer om ALK-ulykken, og Schibstedpressens fatale feil i omtalen av denne.

20161112 Aftenbladet om ALK-ulykken

En større artikkel i Aftenbladet som b.a. navngir Nils Gunnar Gundersen som opphavsmann til ankerline-teorien.

20161111 Rogalands Avis

Leserbrev i "Rogalands Avis" som forsøk på å bringe en viss balanse i saken.

20161102 Leserbrev i Aftenbladet om ALK-ulykken

Mitt første, og for så vidt vellykkede forsøk på å skape litt balanse i Schibstedpressens nye teorier om årsaken til ALK-ulykken. Det var vellykket for så vidt det ble tatt inn i leserbrevspalten i SA

20161101 ALK Torbjørn Knutsen

Artikkel i "Stavanger Aftenblad" 1. november 2016 med eksakt beskrivelse av årsaken til ALK-ulykken

20161101 Brev til Storting og regjering

29/10-16 gikk aviser i Schibstedgruppen ut med nye og tøvete påstander. Aftenposten og BT nektet å ta inn leserbrev for å korrigere tøvet. Jeg skrev da dette brev til alle på Stortinget/i regjeringen

20161029 Oppslag i Schibsted-aviser

Oppslag om ALK-ulykken i "Aftenposten", "Bergens Tidende, "Stavanger Aftenblad" og "Fædrelandsvennen 29. oktober 2016

19870416 Sannheten om Alexander L. Kielland-ulykken

Havariet til "Alexander L. Kielland" 27. mars 1980 kostet 123 oljearbeidere livet. Årsaken til ulykken var at operatørselskap og rederi ikke kunne bli enige om betaling for en kontrolldag eller to.

19860531 Klage til Riksadvokaten

Klage til Riksadvokaten over manglene ved politiets etterforskning av ALK-ulykken, og Statsadvokatens manglende oppfølging av saken.

19810428 Leserbrev fra Nils Gunnar Gundersen om ALK-ulykken.

Leserbrev fra Nils Gunnar Gundersen der han introduserer ankerlineteorien. Han finner det uforståelig at en liten sveisefeil kan ha forårsaket ulykken. Sveisefeilen var bevislig over 70 mm.