20191231 Forslag nr. 1 til generalforsamlingen i Stavanger Turistforening

Forslag om at Stavanger Turistforening skal saksøke grunneierne i Gauselstraen for å sikre allmennhetens adkomst til den kjerrevei/gangsti som alltid her gått her.

20191231 Forslag nr. 2 til generlforsamlingen i Stavanger Turistforening

Forslag om at Stavanger Turistforening skal fremme forslag om nasjonalpark rundt Prekestolen, dog slik at en trase for gondolbane fra Eiane til toppen av Neverdalsfellet (Rygertoppen) unntas!

20180425 Stavanger Turistforening

Gratulasjonstelegram til Stavanger Turistforening i anledning 150 årsjubileet i 2018, med mye ros for virksomheten og litt kritikk for ting som ikke har vært så bra!