Mitsem-blogg er organet for Tenketank Randaberg Pål Mitsem.

Mobiltelefon: 0047 9009 8158

Skjermbrevadresse: mitsem@mitsem.no

Målsettingen er å stimulere offentlig debatt og utvikling med nye idéer til samfunnets beste. Tenketanken er i prinsippet åpen for alle som kan bidra med idéer, eller oppfølging av disse.

Hovedtema pr. juli 2019 er:

Rikssamlingsstedet - Ytraberget, stedet for Rikssamlingen i år 872

Foreningen Rikssamlingsstedet

Prekestolen Gondolbane. Største turistattraksjon i Norge!

Stavanger Gondolbane  Byterminalen-Ullandhaug-Sola

ALK-ulykken  Den største industriulykken i Norge

PFU - Korrespondanse med PFU om "Fake News" om ALK-ulykken

Marin arkeologi  Ny teknologi for å avdekke historien

Den nye oljå  Turistnæringen i Stavangerområdet

Den gamle oljå  Den viktigste industri i Norge

Ryfast  Verdens lengste og dyreste blindvei 

Gauselstraen  Allmennheten har eldgammel veirett

Nisselandet Norge.  Er Det norske karverket i utakt med utviklingen?

ALK-ulykken  Den største industriulykken i Norge

LOKAL DEBATT Avisinnlegg som er sendt

Rettsoppgjøret

Hyttå på Bersagel   Sangen (tekst og lydfil) og noe om kloakkrenseanlegg.

 

Biografi 

Sanger